Τα στελέχη μας

ΜΑΡΙΝΑ Δ. ΣΑΤΟΛΙΑ

Λογίστρια-φοροτεχνικός Α’ τάξης και Σύμβουλος επιχειρήσεων, αριστούχος του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.).

Είναι μέλος του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ομιλεί και γράφει άριστα Αγγλικά και Γαλλικά.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΚΟΥΤΡΑΣ

Λογιστής-φοροτεχνικός Β’ τάξης, πτυχιούχος του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.) στην ειδικότητα της μηχανογραφημένης λογιστικής, καθώς επίσης και πιστοποιημένος ασφαλιστικός σύμβουλος από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.