Φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες

Παρέχουμε φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις και ιδιώτες. Συνεργαζόμενοι στενά με τους πελάτες μας, φροντίζουμε να τους παρέχουμε έγκαιρα και έγκυρα, τις απαραίτητες φορολογικές και λογιστικές πληροφορίες που χρειάζονται. Κύριος στόχος μας η απαλλαγή των πελατών μας από το άγχος και την ανησυχία της εκπλήρωσης των πολύπλοκων φορολογικών και λογιστικών διαδικασιών, ώστε οι μεν εταιρείες και οι ατομικές επιχειρήσεις να ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με την ανάπτυξη των εργασιών τους, οι δε ιδιώτες να αισθάνονται και να είναι φορολογικά ασφαλείς και ήσυχοι.

Παρακάτω σας αναφέρουμε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχουμε:

  • Τήρηση διπλογραφικών & απλογραφικών βιβλίων.
  • Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ -VIES-INTRASTAT.
  • Υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων.
  • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων.
  • Τήρηση μισθοδοσίας.
  • Συστάσεις & διακοπές εταιρειών.
  • Ιδρύσεις & διακοπές ατομικών επιχειρήσεων.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Όλες μας οι φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες υλοποιούνται σε καθεστώς μηχανογραφημένου λογιστηρίου με την χρησιμοποίηση προγραμμάτων της EPSILON NET.