Ιστορικό

Η KSM ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ μέσω των στελεχών της που δραστηριοποιούνται τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια στον κλάδο των φορολογικών, λογιστικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών παρέχει αξιόπιστες και έγκυρες υπηρεσίες σε πελατολόγιο που περιλαμβάνει ιδιώτες, εμπορικές, βιοτεχνικές και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως καταστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου, εμπορικά καταστήματα, βιοτεχνίες τροφίμων, μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες διαδικτυακού marketing, εταιρείες κατασκευής e-shop και ιστοσελίδων, φροντιστήρια, πολιτικούς μηχανικούς κλπ.