Εταιρική πληροφόρηση

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

KSM ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε.
ΡΟΥΣΒΕΛΤ 8, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΚ 12134 Δ.Ο.Υ. Α’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΦΜ: 800704146 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 137493703000
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο.Ε.Ε. : 2413
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ε.Ε.Α. : 802
Τηλέφωνο 210-5777051, Fax: 210-3007751
Κινητά: 6977-992959, 6972-861594
E-mail: ksm@taxinsurance.gr webmail: www.taxinsurance.gr
Εταιρικό κεφάλαιο 1.000,00 ευρώ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ:
– ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΚΟΥΤΡΑΣ κινητό τηλ.: 6972-861594
– ΜΑΡΙΝΑ Δ. ΣΑΤΟΛΙΑ κινητό τηλ.: 6972-992959

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ:
– ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΚΟΥΤΡΑΣ κινητό τηλ.: 6972-861594

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ:
– ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΚΟΥΤΡΑΣ κινητό τηλ.: 6972-861594, e-mail: ksm@taxinsurance.gr